Döküm Reçineleri

Detaylı bilgi için Satış Temsilcisi ile kontakt kurunuz  

Döküm reçineleri temel olarak üre-formaldehit ve fenol formaldehit reçinelerinden üretilirler. Havada sertleşen reçineler; alkali fenolik reçineler ve furan reçineleridir. Furan reçineleri, uygulama alanlarına göre farklı furfuril alkol içeriğine sahiptirler.   Soğuk kutu (gazla sertleşen) reçineler; karbondioksit ile sertleşen reçineler olup uzun ömürlü kum karışımı sağlamaktadır. Düşük karbondioksit kullanımı, dökümden sonra kolay boşalma avantajları vardır. Sıcak kutu reçineleri ise katalizör ile birlikte yüksek sıcaklıkta kürlenen reçinelerdir.