BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİMİZ

KAMUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ

İşletmenin İsmi: Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş.

İşletmenin Tam Adresi: Aydınlı KOSB Mah. Tuzla Kimya Sanayicileri OSB Analitik Cd. No: 82 Tuzla/İSTANBUL

İşletme Hakkında Genel Bilgiler:

2000 yılında kurulan Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş., Gentaş Şirketler Grubunun bir üyesi olarak 2003 yılında Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesinde yatırıma başlamış ve 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 7200 m² açık alan üzerine kurulu 3600 m² kapalı alanda üretim yapmaktadır. Faaliyet konusu formaldehit ve formaldehit reçineleri olan Gentaş Kimya 2018 yılı itibarıyla 150.000 ton/yıl formaldehit ve 137.000 ton/ yıl reçine üretim kapasitesi ile kimya sanayine hizmet vermektedir. 

İşletmede Bulunan Kimyasallar ve Yapılan Çalışmalar Hakkında Bilgiler:

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik’in Madde 7’sinde belirtilen bildirimin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı BEKRA bildirim sistemini kullanarak kimyasal beyanı yapılmıştır. Yapılan beyanda işletmemizin üst seviyeli kuruluş olduğu tespit edilmiştir. Böylece aynı yönetmeliğin Madde 11’i kapsamında güvenlik raporu işletmemiz için hazırlanmıştır.

İşletmemiz, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabi olup, depolanan kimyasalların özellikleri aşağıda verilmiştir.

SAĞLIK TEHLİKELERİ (H)

H2 Akut Toksik Kategori 2, tüm maruz kalma yolları ve Kategori 3 soluk alma yoluyla maruz kalma

H 301

Yutulması veya solunması halinde zehirlidir.

H 331

Yutulması veya solunması halinde zehirlidir.

H3 Belirli Hedef Organ Toksisitesi (BHOT) Tekli Maruziyet Kategori 1

H 370

Organlara zarar verir.

FİZİKSEL TEHLİKELER (P)

P5a Alevlenir Sıvılar

H 225

Kolay alevlenir sıvı ve buhar

P5b Alevlenir Sıvılar

H 225

Kolay alevlenir sıvı ve buhar

P5c Alevlenir Sıvılar

H 225

Kolay alevlenir sıvı ve buhar

ÇEVRESEL ETKİLER (E)

E2 Sucul ortam için zararlı Kategori Kronik 2

H 411

Uzun süreli kalıcı etkisiyle sucul yaşam için toksik


Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamında, işletme dahilinde senaryo edilen büyük kazalar için önleyici ve sınırlandırıcı güvenlik tedbirleri alınmıştır. Bu tedbirler; büyük kazaların kontrolüne ilişkin her türlü Tasarım (standartta uygunluk), Temel Proses Kontrol Sistemleri (emniyet valfı vb), Proses Alarmları (seviye alarmı, vb.) Fiziksel Korumalar (tank havuzu vb.), yangın söndürme ve gaz algılama sistemlerini içermektedir. Büyük kazalara müdahale ve tahliye yöntemini içeren Acil Durum Planı hazırlamış ve belirli periyotlarla tatbikatlar yapılmaktadır. Tatbikata, itfaiye ve ambulans hizmetlerini veren kurumlarla iş birliği yapılarak sürece dâhil olmaları sağlanmaktadır. Güvenlik kavramının geliştirilmesi ve sürdürülebilmesi için; kuruluş içi birimler ve kuruluş dışındaki komşu kuruluşlar, acil hizmet birimleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, Çevre İl Müdürlüğü gibi bilim, sanayi ve idari mercilerle dilekçe veya mail yoluyla bilgi alışverişinde bulunmaktadır.

Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş. Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için gerekli önlemleri almaktadır.

Test

Form Gönderimi

Tamam